Info Služby a informácie pre užívateľa Sieť Cenník Referencie Control Panel Kontakt  
 Stav siete
 
Access Point 1: UP
Access Point 2: UP
Access Point 3: UP
Access Point 3a: UP
Access Point 4: UP
Access Point 4a: UP
Access Point 5: UP
Access Point 6: UP
Master Server: UP
Backup Server: UP
Gateway: UP
 Technické parametre
 
Protokol Infrastrukture, 802.11g, 54 Mbps WEP 128bit
IEEE 802.3 Ethernet 100Mbps
SSID: stiavnica-man-wifi-AP1 - Drieňová
stiavnica-man-wifi-AP2 - "Povrazník" L.Exnára
stiavnica-man-wifi-AP3 - Nový Zámok
stiavnica-man-wifi-AP3a - "Mexiko" Lesnícka ulica
stiavnica-man-wifi-AP4 - Štiavnické Bane - "Kiar"
stiavnica-man-wifi-AP4a - Štiavnické Bane - "Ovčín"
stiavnica-man-wifi-AP5 - Horná Huta
stiavnica-man-wifi-AP6 - "Bombál" - K. Šmidkeho
stiavnica-man-wifi-AP7 - Banská Belá - Lesy
stiavnica-man-wifi-AP7a - Banská Belá - "Vŕšok"
stiavnica-man-wifi-AP8 - Sv. Anton
stiavnica-man-wifi-AP8a - Sv. Anton - Kaštieľ
IP adresa: prideľovaná automaticky
DNS server: ns.bsnet.sk IP: prideľovaná automaticky
SMTP server: mail.bsnet.sk Port: 25 (AUTH, SSL)
POP3s server: mail.bsnet.sk Port: 995 (SSL)
IMAPs server: mail.bsnet.sk Port: 993 (SSL)
Proxy serever: cache.bsnet.sk Port: 3128
NTP server: flash.bsnet.sk ------- Synchronizácia času